Info fra NKK Trøndelag

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Trøndelag avholdes 02. april 2019
Kl 1900 i Hoppbygget på Granåsen

Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Trøndelag 2018 er følgende på valg:

Leder:    Per Nymark (ikke på valg)
Nestleder:   Susan Clayborough  (På valg 2 år)
Styremedlem:  Atle Gundersen (På valg 2 år)
Styremedlem:   Magnus Husby (På valg 2 år)
Styremedlem:  Mette Vikan (Ikke på valg)
Styremedlem:  Rune Tyvold (Ikke på valg)
Styremedlem:  Nina Kristin Eggen (Ikke på valg)
Varamedlem:   Torbjørn Stormoen (På valg 1 år)
Varamedlem:   Hilde Marie Munkvold (På valg 1 år)
Valgkomiteen:
Leder:    Torild Smith Olsen (På valg 2 år)
Medlem:   Tor Erik Huldt-Hagan (Ikke på valg)
Medlem   Bente Martiniussen (Ikke på valg)
Varamedlem  Anita Johansen (På valg 1 år)
Revisor:   Stein Selnes (På valg 1 år)
Vararevisor:   Kari Riise (På valg 1 år)

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 13.03.2019 Forslag sendes valgkomiteen v/ Torild Smith-Olsen Mail: to-smit@online.no
Forslag på saker til årsmøte skal være styre i hende innen 13.03.2019 Forslag sendes styret v/ Per Harald Nymark Mail: per.harald.nymark@gmail.com